Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Paardengids.com is lid van diverse affiliateprogramma’s. Links op deze website kunnen verwijzen naar andere bedrijven en webshops. Wij staan 100% achter de producten en webshops die wij hier promoten en hebben als doel de lezer te helpen. Geen van de producten die genoemd worden in de blogartikelen op de website worden direct door ons verkocht. We ontvangen echter wel een kleine vergoeding, zonder extra kosten voor jou, als je een aankoop doet via deze productlinks. Zo kunnen wij deze website onderhouden en mogelijk maken.

Wanneer een product geretourneerd wordt ontvangen we geen commissie, wat betekent dat we onbevooroordeeld blijven en alleen producten aanraden waar we zelf achter staan.

Paardengids.com doet haar uiterste best om te voorkomen dat de tekst, afbeeldingen, tabellen en overige informatie die op de websites wordt gegeven fouten bevat. Deze garantie kunnen we echter helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden/ onvolledigheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud op onze websites is Paardengids.com niet aansprakelijk.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Paardengids.com.

Paardengids.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle teksten/ informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Paardengids.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Paardengids.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden ten alle tijden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Op deze site tref je een aantal vermeldingen en links aan naar andere websites. Paardengids.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.